Pikowatt’ın ilgi alanlarından biri olan Statik UPS bir Türkçe ifade ile Kesintisiz Güç Kaynaklarının (KGK) topolojisi ile ilgili bilgi almış olacaksınız.

Kesintisiz Güç Kaynakları (Uninterruptible Power Supply – UPS) adından da anlaşılacağı gibi kesintisiz bir enerji kaynağıdır.

Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebeke de meydana gelen veya gelebilecek olası gerilim dalgalanmaları (düşük gerilim, yüksek gerilim, faz kaybı), kısa veya uzun süreli kesintiler veya harmonikler gibi durumlarda yükü bu değişimlerden koruyan ve yüke teknik olarak sağlıklı ve temiz enerji sağlayan elektronik cihazlardır.

UPS’ler yapı itibari ile 2 (iki) gruba ayrılır:

– Statik UPS
– Dinamik UPS

Statik UPS ler ise kendi içinde 3 (üç) guruba ayrılır;
Off Line UPS
Line Interactive UPS (regüleli ve regülesiz)
Online (Çift Çevrim) UPS

Statik UPS tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür.

Bunlar; şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran doğrultucu (rectifier), akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran evirici (inverter) ve bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan akü grubu (battery)‘dur.